МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
АГРОСВІТ
Інструкція
Уточнюються визначення понять "механізм", "державне управління"; обгрунтовано теорети ко методологічні засади державного управління зовнішньоекономічними відносинами, зокрема, на ведено систему суб'єктів та державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю; роз глядається значення зовнішньої торгівлі в зовнішньоекономічній діяльності в умовах активізації інтеграційних процесів у світі; проаналізовано експортно імпортні операції підприємств України та світу товарами аграрного сектора економіки. На основі вивчення досвіду реалізації механізму державного регулювання міжнародних торговельних операцій у високорозвинених країнах світу, запропоновано основні напрями удосконалення системи державного регулювання в області експорт ної, митної, податкової, валютної політики і організаційного сприяння зовнішньоторговельним операціям та контролю зовнішньої торгівлі з урахуванням геополітичних інтересів держави.
Опис
Ключові слова
державне управління, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, зовнішня торгівля, механізм
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрного сектора економіки України / Л.В. Клименко// Агросвіт. – 2013. – №2. – С. 6-10