РОЗВИТОК IT ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-08-26
Автори
Мазур, Юрій Павлович
Боровик, Петро Миколайович
Журило, Світлана Владиславівна
Косенко, Юлія Юріївна
Головкіна, Леся Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво ТОВ "ДСК-центр"
Інструкція
Опис
Ключові слова
університет, бізнес, держава, співпраця, інновації, IT-сфера, наука, інформаційні технології
Бібліографічний опис
Мазур Ю. П., Боровик П. М., Журило С. В., Косенко Ю. Ю., Головкіна Л. І. Розвиток it галузі як основа співпраці закладів вищої освіти, науки і бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9136 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.70