Організація інформаційного забезпечення управління якістю продукції птаховиробників

Немає доступних мініатюр
Дата
2006-12
Автори
Давлетханова, Олена Хаматівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дисертація присвячена питанням розробки теоретичних та організаційно-економічних підходів щодо формування, функціонування та розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення товаровиробників продукції птахівництва з питань управління якістю у сучасних умовах. Розкрито сутність системи інформаційного забезпечення управління якістю, визначено її особливості у птахівництві. За матеріалами виробничо-господарської діяльності птахогосподарств Черкаської області досліджено стан управління якістю продукції птахівництва та його інформаційного забезпечення в регіоні. В результаті досліджень обґрунтовано пріоритетні шляхи удосконалення системи інформаційно-консультаційного забезпечення управління якістю. Запропоновано концептуальні та організаційно-методичні засади розвитку інформаційного забезпечення птаховиробників з питань управління якістю на господарському та регіональному рівнях. Визначено механізми формування ефективного ринку інформаційно-консультаційних товарів і послуг.
Опис
Ключові слова
інформаційне забезпечення, система управління якістю, продукція птахівництва, інформаційні потоки, ринок інформаційних товарів і послуг, сегментаця ринку
Бібліографічний опис
Давлетханова Олена Хаматівна. Організація інформаційного забезпечення управління якістю продукції птаховиробників : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Уманський держ. аграрний ун-т. — Умань, 2006. — 278арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 175-193.