Управління якістю продукції молокопереробних підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2007
Автори
Скуртол, Світлана Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Житомир: ПП «Рута»
Інструкція
Обґрунтовано методологічний принцип управління якістю продукції, спрямований на забезпечення випереджаючого зростання витрат на технологічні інновації та стратегічно орієнтованих витрат на підвищення якості у порівнянні із динамікою загальних витрат на якість та виробничих витрат в цілому. Уточнено вплив заходів з оптимізації системи управління якістю на динаміку показників якості продукції та ефективність функціонування молокопереробних підприємств, що ґрунтується на визначальній ролі механізму управління витратами на якість та оцінюванні розмірів втрат через недосконалу якість продукції. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності управління якістю продукції на підприємствах, який, на відміну від існуючих, засновано на системі взаємоув'язаних показників (споживчих, внутрішньоорганізаційних і когнітивних, фінансових) з використанням ранжування та оцінювання вагомості показників якості; класифікацію витрат на якість продукції, яка, на відміну від існуючої, передбачає диференціацію на стратегічні витрати на розвиток якості, поточні оцінювальні витрати на якість та реальні втрати від недосконалої якості.
Опис
Ключові слова
якість продукції, управління якістю продукції, управління якістю продукції молокопереробних підприємств, стратегічно орієнтовані витрати на підвищення якості продукції, оптимізація системи управління якістю, витрати на якість продукції, ефективність управління якістю продукції, ранжування та оцінювання вагомості показників якості
Бібліографічний опис
Скуртол С.Д. Управління якістю продукції молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / С.Д. Скуртол. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 21 с.