УТОЧНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ (ТРОФІЧНИХ) ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Воєвода, Лілія Ігорівна
Мостов’як, Світлана Миколаївна
Мостов’як, Іван Іванович
Фоменко, Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВІСНИК УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
Інструкція
Впродовж тривалого часу (від 2005 р.) нами проводилася низка досліджень видового складу ентомокомплексів, що заселяють різні біоценози, в т.ч. і штучно створені. Під дією змін в параметрах навколишнього середовища формування і різноманітність ентомокомплексів дуже варіює. Ми досліджували ентомофауну зернових культур таягідників. Дослідження проводилися на досить широкому географічному просторі Лісостепової зони. Залежно від змін у екологічних умов (температур, відносної вологості) біологічні особливості членистоногих значно варіювали. На території сучасного Уманського району кліматичні показники змінилися у бік зростання температури і зниження вологості. Крім того кількість опадів по місяцях дуже варіює. Це вносить свої корективи у життєдіяльність членистоногих і їх кормової бази - рослин. З'явилися нові види членистоногих, зокрема павуків, що не були притаманні цій зоні.
Опис
Ключові слова
членистоногі, трофічні зв'язки, комахи, екологічні умови
Бібліографічний опис
Мостов'як С.М., Мостов'як І.І., Воєвода Л.І., Фоменко О.О. Уточнення біологічних (трофічних) особливостей деяких членистоногих в умовах змін клімату. Вісник Уманського національного університету садівництва. №1, 2021. С. 140-144.