Антропонімія Уманщини XVІІ - початку XXI ст.

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Блажчук (Фернос), Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ
Інструкція
Дисертація присвячена дослідженню антропонімів Уманщини в діахронії. Досліджено семантику твірних основ прізвищевих назв та прізвищ Уманщини, продуктивність антропонімів кожної із розглянутих лексико-семантичних груп, основні мотиваційно-номінаційні групи. Здійснено порівняння найпродуктивніших моделей прізвищ. Укладено інверсійний словник прізвищ регіону.
Опис
Ключові слова
ономастика, антропонімія, прізвище, онім, апелятив, патронім, посесив, квалітатив, агентив, локативна назва, ситуативна назва, структурно-словотвірна модель
Бібліографічний опис
Антропонімія Уманщини XVII - початку XXI ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.І. Блажчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — укp.