ОЦІНКА СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ДИКОРОСЛОЇ ПРОДУКЦІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Василенко, Ольга Володимирівна
Гурський, Ігор Миколайович
Шевченко, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
У цій роботі представлено огляд системи сертифікації дикорослої продукції, яка охоп- лює різні параметри, поточний сценарій та стратегії упровадження. Основною метою такої органічної сертифікації є офіційне запевнення зацікавлених сторін в тому, що пев- ний об’єкт сертифікації (у цьому випадку – дикоросла флора) повністю відповідає еко- логічним критеріям, які вказують на наявність поліпшених екологічних характеристик. Стурбованість тривожною ситуацією щодо стану природних ресурсів дикорослих рослин (лікарських трав, лісових ягід тощо), а також якості сировини привела до ідеї органічної сертифікації задля збереження та управління цими ресурсами. Основна частина органічних сушених лікарських трав, заморожених і сушених диких ягід (переважно чорниця) на світовому органічному ринку – це продукція дикорослих рос- лин (близько 13 тисяч тон щорічно). Сертифіковані площі для збору дикорослих органіч- них трав та ягід у світі складають близько 36 млн. га. Основні країни-експортери цієї продукції – Фінляндія, Замбія, Танзанія. Загалом серед органічних площ у світі площі несільськогосподарського призначення (переважно збір дикорослих видів рослин) склада- ють в середньому 32%. За даними федерації органічного руху України, нині існує 50 органів іноземної сер- тифікації, діяльність яких дозволена в Україні. Частка операторів органічного ринку серед переробників сировини та заготівельників органічних дикоростучих рослин складає близько 13 %. У цій статті синтезовано всі головні вимоги сертифікуючих органів щодо заготівлі дикорослої сировини, дотримання яких дозволить впевнитися в екологічній якості про- дукції, сприяти збереженню біологічного різноманіття та ефективному управлінню природними ресурсами нашої країни. Таким чином, удосконалення цього сектору торгівлі й дотримання вимог органічної сертифікації таких товарів дозволить Україні розширити асортимент експортованої органічної продукції, збільшити обсяг експорту та підтри- мати позитивну динаміку до євроінтеграції.
Опис
Ключові слова
органічна продукція, органічна сертифікація, дикоросла продукція, біологічне різноманіття
Бібліографічний опис
Василенко О.В., Гурський І.М., Шевченко Н.О. Оцінка системи органічної сертифікації дикорослої продукції. Таврійський науковий вісник, 2021, №120. С. 312–317.