Економічна теорія

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Мудрак, Руслан Петрович
Бурляй, Аліна Павлівна
Костюк, Віра Степанівна
Котвицька, Наталія Миколаївна
Нестерчук, Яна Андріївна
Ревуцька, Алла Олександрівна
Смолій, Людмила Василівна
Пенькова, Оксана Георгіївна
Фицик, Лариса Анатоліївна
Фротер, Оксана Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Сочінський»
Інструкція
Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частин, що забезпечує комплексне вивчення всіх складових економічної теорії та полегшує підготовку до державного екзамену. Посібник в відповідає програмам дисциплін «Політична економія», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки і економічної думки», «Міжнародна економіка», «Національна економіка» затверджених Міністерством освіти і науки України для підготовки бакалаврів у галузі знань 051 «Економіка». Адресується студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, історія економіки та економічної думки
Бібліографічний опис
Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. 2-ге вид., допов. та перероб. Умань: ВПЦ «Сочінський», 2018. 617 с.