ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро: НМетАУ, 2019
Інструкція
Формування неупередженої обліково-економічної інформації для задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів спонукає до пошуку нових методів шляхом застосування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про господарські процеси та явища, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності тощо. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, які утворюють систему накопичення, збереження та видачі інформації, а також забезпечують обмін інформацією в процесі управління.
Опис
Ключові слова
обліково-економічна інформація, інформаційні системи і технології, автоматизована інформаційна система, бази даних
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні / Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. - 486-489.