ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ РИБИ І РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Загороднюк, Оксана Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Інструкція
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, 2012. Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти організації і функціонування ринку риби і рибної продукції України, розглянуто особливості його формування. Запропоновано авторське визначення поняття «ринок риби і рибної продукції». Здійснено оцінку сучасного стану розвитку ринку риби і рибної продукції. Досліджено основні тенденції формування попиту і пропозиції на даному ринку, що характеризуються нестабільністю розвитку через зменшення вилову у внутрішніх водах та згортання промислу у зовнішніх в результаті зношеності вітчизняного рибопромислового флоту, недостатньою кількістю обігових коштів у рибогосподарських підприємств галузі, низькою її прибутковістю, неефективним фінансово-кредитним забезпеченням, недостатньо розвиненою інфраструктурою та відсутністю державної підтримки галузі. Встановлено, що основними чинниками, що впливають на попит є ціна і розмір середньодушового доходу громадян та наявність товару-замінника. Розроблено загальну стратегію розвитку рибного господарства. За допомогою SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони, можливості і загрози рибної галузі у ринковому середовищі. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації виробництва товарної риби в Черкаській області. Обґрунтовано схему утворення Асоціації «Рибний кластер Черкащини». Запропоновано напрями удосконалення державного регулювання ринку риби і рибної продукції. Ключові слова: ринок риби і рибної продукції, попит, пропозиція, ціна, ефективність, раціональна норма харчування, еластичність за ціною, перехресна еластичність, інфраструктура.
Опис
Ключові слова
ринок риби і рибної продукції, попит, пропозиція, ціна, ефективність, раціональна норма харчування, еластичність за ціною, перехресна еластичність, інфраструктура.
Бібліографічний опис