ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Мельник, Людмила Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДКС-Центр"
Інструкція
У процесі дослідження виявлено, що регуляторні механізми підприємницької діяльності аграрної сфери є складовою політики, яка провадить певний шерег завдань та об’єднують економічні, організаційні і інноваційні процеси з стратегічною метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, забезпечення продовольчої безпеки, функціонування господарюючих суб’єктів на умовах самофінансування і самоокупності. Розглянуто вплив регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграріїв на виробничий процес. Проведено групування регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграріїв в залежності від виробничо-господарської діяльності та від впливу на виробничий процес. Проведене дослідження показує, що регуляторні механізми варто розглядати як вміння ефективно використовувати ресурсний потенціал господарюючого суб’єкта для досягнення певних цілей, здійснення виробничо-господарської діяльності з використанням бізнес-процесів з метою нарощування обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції.
Опис
Ключові слова
підприємництво; діяльність; аграрна сфера; аграрні підприємства; регуляторний механізм; виробничий процес.
Бібліографічний опис
Нестерчук Ю. О., Мудрак Р. П., Мельник Л. Ю., Чернега І. І., Власюк С. А. Теоретичні основи класифікації регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері. Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9041 (дата звернення: 26.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.2