ДО АНАЛІЗУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-12
Автори
Рудий, Роман Михайлович
Кисельов, Юрій Олександрович
Кравець, Олена Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
На підставі інструментальних досліджень рельєфу Національного дендропарку «Софіївка» НАН України проаналізовано можливості прояву та інтенсивність зсувних процесів на його території. За матеріалами топографічного знімання зсувонебезпечного схилу за допомогою пакету програм Surfer створено цифрову модель рельєфу. За результатами спостережень отримано картографічні матеріали, що в подальшому можуть використовуватися для розроблення відповідних протизсувних заходів. Відзначено, що застосування цифрового моделювання зсувних процесів дозволяє вдосконалити визначення часопросторових характеристик зсувів. Зауважено, що геологічні дослідження зсувонебезпечних ділянок дозволяють визначити поверхню ковзання, що, у свою чергу, дає матеріал для складання карт ізопотужностей зсувного тіла в метрах, швидкості зсуву в міліметрах за місяць та напрямів зсувів. Наголошено, що модель зсуву може бути доповнена гідрометеорологічними, гідрогеологічними та геофізичними даними. Підкреслено, що, оскільки перезволоження ґрунту внаслідок опадів призводить до збільшення ваги зсувного тіла, вплив цього чинника треба обов’язково враховувати. Оскільки згадані вище карти складаються за кожним циклом спостережень, то, порівнюючи дані з різних циклів, можна проаналізувати динаміку зсувного процесу, розробити прогноз його розвитку та запроєктувати відповідні протизсувні заходи. В разі, якщо здійснені заходи не дають змогу зменшити швидкість зсуву, вони визнаються неефективними, що зумовлює необхідність розроблення інших заходів. Навпаки, припинення зсуву підтверджує правильність управлінських рішень щодо організації та проведення протизсувних інженерних робіт.
Опис
Ключові слова
зсувні процеси, зсувне тіло, топографічне знімання, цифрова модель рельєфу, протизсувні заходи
Бібліографічний опис
Рудий Р.М., Кисельов Ю.О., Кравець О.Я. ДО АНАЛІЗУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Уманського національного університету садівництва, №2. 2020. С. 130-133.