Екологічна чистота агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС.
Інструкція
Аналізуються можливості реального впровадження технологій програмування врожаїв сільськогосподарських культур. У контексті теорії біотичної регуляції ставиться під сумнів можливість такого регулювання нв рівні агроландшафтів, де гомеостаз забезпечують біосферні механізми, непідвладні людині. Робиться оцінка прецизійної системи землеробства.
Опис
Дана стаття входить до циклу авторських робіт, присвячених екологізації сільського господарства
Ключові слова
агроландшафти,екологічно безпечні технології, агроекосистема, теорія біотичної регуляції
Бібліографічний опис
Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.- С.360-365.