Стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України.

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Мудрак, Руслан Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Західноукраїнський національний університет
Інструкція
Вступ. Реформування аграрного сектору економіки України спрямоване на розбудову сучасного конкурентоспроможного виробництва, спроможного забезпечити не лише повне задоволення внутрішніх потреб у продукції продовольчого призначення, але й розширення частки вітчизняної агропродовольчої продукції на зовнішньому ринку. Для досягнення даної мети необхідно сформувати повноцінний технологічний ланцюг, який би охоплював усі стадії агропромислового виробництва.. Мета. Дослідження сучасного стану підприємств харчової промисловості України та перспектив їх розвитку. Результати. У статті проводиться аналіз динаміки кількості переробних підприємств України. Вказується, що головними причинами зменшення їх кількості в окремих галузях харчової промисловості є скорочення сировинної бази, втрата зовнішніх ринків збуту, підвищення рівня гастрономічної культури населення, посилення конкуренції, скорочення попиту. Обґрунтовано стабілізаційні заходи. Висновки. Для стабілізації кількості підприємств харчової промисловості та нарощування обсягів виробництва відповідної продукції необхідно: власникам підприємств виступати ініціатором формування інтегрованих структур холдингового типу для гарантування надходження сировини відповідної якості та у достатній кількості; налагодити випуск продуктів харчування, які не несуть потенційної загрози здоров’ю споживачів; через галузеві об’єднання лобіювати введення урядом експортних мит на дефіцитні види сировини; інтегрувати у процес виробництва міжнародні системи управління безпечністю та якістю, що є початковим етапом виходу на ринки високорозвинутих країн; через галузеві об’єднання лобіювати залучення профільних міністерств та диппредставництв України за кордоном до процесу сприяння виведенню продукції українських підприємств харчової промисловості на закордонні ринки. Озвучені завдання збігаються з виконанням умов сталого розвитку. Це означає, що реалізація концепції сталого розвитку в рамках глобальної економіки є потужним інструментом рішенням глобальної проблеми голоду і недоїдання.
Опис
Ключові слова
переробні підприємства, харчова промисловість, сировина, якість, конкуренція, попит, ринки збуту.
Бібліографічний опис
Мудрак Р.П. Стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України. Український журнал прикладної економіки, 2020, Том 5, №3. С. 125-134. (0,7 д.а.)