Проблеми формування податкових надходжень до бюджету України та шляхи оптимізації фіскальної функції податків

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро: НМетАУ, 2019
Інструкція
Провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до державного бюджету. Тому податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів. На сьогодні, зважаючи на складні політичні та економічні умови, питання наповнення Державного бюджету для України постає більш гостро.
Опис
тези доповідей
Ключові слова
податкові надходження, фіскальна функція оподаткування, бюджетна система, доходи державного бюджету
Бібліографічний опис
Бечко В.П., Чернюк Н.В. Проблеми формування податкових надходжень до бюджету України та шляхи оптимізації фіскальної функції податків // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 545 с. (с.54-58)