Біологічна активність чорнозему опідзоленого в ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Крижанівський, Віталій Григорович
Костогриз, Петро Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Біла церква
Інструкція
Механічний обробіток ґрунту завдяки безпосередньому впливу на фізичні властивості, визначає характер і напрям біологічних процесів у ньому, регулює розклад та синтез органічної речовини і темпи її мінералізації. Біологічна активність ґрунту є одним з показників його родючості.
Опис
Ключові слова
чорнозем опідзолений, п'ятипільна сівозміна, обробіток грунту
Бібліографічний опис
2. Крижанівський В. Г. Біологічна активність чорнозему опідзоленого в ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту / В. Г. Крижанівський, П. В. Костогриз // Зб. наук. пр. Білоцерківського ДАУ. – Вип. 2 (69). – 2010. – С. 16–18.