Оптимізація фітоценотичної структури паркових насаджень ХХ століття в умовах Центрально-Придніпровської височинної області

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-09
Автори
Коджебаш Анастасія Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 206 «Садово паркове господарство». Уманський національний університет садівництва, Умань, 2023 р. Дисертація присвячена дослідженню та вивченню парків ХХ ст. в умовах Центрально-Придніпровської височинної області, структури їх насаджень та заходів оптимізації їх екологічних, естетичних, функціональних та містобудівних параметрів. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20 "Agricultural Sciences and Food", specialty 206 "Gardening". Uman National University of Horticulture, Uman, 2023. The dissertation is devoted to the research and study of twentieth-century parks in the Central highland area of Dniper river, the structure of their plantings, and measures to optimize their environmental, aesthetic, functional, and urban planning parameters.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Коджебаш А.В. Оптимізація фітоценотичної структури паркових насаджень ХХ століття в умовах Центрально-Придніпровської височинної області. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 206 «Садово паркове господарство». Уманський національний університет садівництва, Умань, 2023 р.
Колекції