The Role of educational associations and unions in the development of formal and non-formal women’s education in Great Britain in the 1860–1870s

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Кравчук, Інна Олександрівна
Заболотна, Оксана Адольфівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ISAP
Інструкція
У статті розглянуто вплив освітніх асоціацій і спілок на розвиток жіночої освіти у Великій Британії у 1860–1870-х рр. У середині ХІХ ст. жінки не мали доступу до вищої освіти, їх часто не допускали до засідань наукових спільнот. Назріла необхідність у організаціях, які би представляли інтереси жінок, зокрема у сфері освіти. Їхні лідерки намагалися поширити ідею збільшення освітніх можливостей жінок і ліквідації гендерної дискримінації в освіті як основної передумови самореалізації жінок. Впливові жіночі освітні асоціації та спілки поступово досягають поставлених цілей: організовують курси лекцій для жінок спочатку за межами університетів, пізніше – у їхніх стінах, відкривають жіночі заклади середньої та подальшої освіти; їхня діяльність була одним із ключових факторів для надання жінкам доступу до вищої освіти.
Опис
The article focuses on the influence of educational associations and unions on the development of women’s education in Great Britain in the 1860–1870s. In the middle of the 19th century, women did not have access to higher education and were often barred from attending meetings of scientific societies. There was a need for organizations that would represent the interests of women, in particular in the field of education. Their leaders tried to spread the idea of improving of educational opportunities for girls and women and eliminating gender discrimination in education as the main prerequisite for women’s self-realization. Influential ladies’ educational associations and unions gradually achieved their goals: at first, they were in charge of organizing lectures for women outside universities, later within their walls, as well as opening women’s institutions of secondary and further education; their activities were one of the key factors in ensuring women’s access to higher education.
Ключові слова
жіночі освітні асоціації, жіноча освіта, доступ до вищої освіти, Велика Британія
Бібліографічний опис
Zabolotna O., Kravchuk I. The Role of educational associations and unions in the development of formal and non-formal women’s education in Great Britain in the 1860–1870s. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. Vol.1. № 6(34). С.40-45