Економічна та екологічна ефективність еколого-економічної організації території сівозмін та впорядкування існуючих угідь.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кирилюк, Володимир Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Міжнародний електронний науково -практичний журнал "WayScience".
Інструкція
Критерії ефективності проєктів організації території повинні бути не тільки виміром, що дає кількісну оцінку землевпорядних заходів, але, передусім, характеризувати їхню якість. Об’єктивно оцінити ефективність запропонованої сівозміни та заходів спрямованих на підтримання екологічної сталості агроландшафтів та дотримання основних законів землеробства можна як експериментальним шляхом, після закінчення ротації так і теоретично шляхом розрахунку балансів гумусу та поживних речовин у ґрунтах господарства.
Опис
Еколого-економічна організація території сівозмін та впорядкування існуючих угідь передбачає оптимізацію її структури з урахуванням економічних, соціальних та екологічних особливостей. Застосування цього підходу уможливлює розвиток екобезпечних напрямів використання земель, формування природоохоронного ландшафтного каркасу, диференціацію агроекосистем щодо їх еколого-господарської придатності.
Ключові слова
проєкти землевпорядкування., баланс гумусу, еколого-економічна ефективність, окупність витрат
Бібліографічний опис
Кирилюк В.П. Економічна та екологічна ефективність еколого-економічної організації території сівозмін та впорядкування існуючих угідь. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. ІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. Дніпро, 2021. Т.1. С. 442–444.