Удосконалення обліку і контролю основних засобів

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-10-14
Автори
Наталія Оляднічук
Nataliya Olyadnichuk
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres», 2023
Інструкція
Організацію обліку основних засобів необхідно здійснювати з урахуванням їх специфічних особливостей, забезпечуючи одночасне проведення контрольно-аналітичних процедур. Вивчення теоретичних положень, результатів наукових досліджень, практики діяльності підприємств свідчить, що облік основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність використання основних засобів. Сучасне ринкове середовище вимагає чіткої об’єктивної і своєчасної інформації про наявність, стан та ефективність використання основних засобів. З метою формування та використання в управлінні інформаційної бази про наявність та рух основних засобів доцільно здійснювати комплексний економічний аналіз господарських операцій з основними засобами та контроль за їх документальним відображенням. Головними завданнями контролю основних засобів є забезпечення зацікавлених осіб достовірною інформацією щодо наявності, стану й руху основних засобів, забезпечення їх збереження та ефективного використання, дотримання законності та документальної обґрунтованості операцій, пов’язаних з рухом основних засобів. Внутрішній контроль це зв’язок між об’єктом управління й органом управління, який інформує про дійсний стан об’єкта і фактичне виконання управлінських рішень.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Удосконалення обліку і контролю основних засобів // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 13-14 жовтня 2023р.).–Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023.– С.79-82.