СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ НАРОЩУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сумський національний аграрний університет
Інструкція
Розглянуто сучасний стан і динаміку обсягів зовнішнього обороту Черкаської області та обґрунтовано напрями нарощування експортного потенціалу на регіональному рівні. Серед них: підвищення конкурентоспроможності галузей, вдосконалення політики державного регулювання та підтримки товаровиробників на зовнішньому ринку.
Опис
Рассмотрено современное состояние и динамику объемов внешнего оборота Черкасской области та обоснованно направления наращивания экспортного потенциала на региональном уровне. Среди них: повышение конкурентоспособности отраслей, совершенствования политики государственной регуляции и поддержки товаропроизводителей на внешнем рынке.
Ключові слова
експортний потенціал, зовнішня торгівля, Черкаська абласть, організаційно-економічний механізм
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області на основі нарощування експортного потенціалу регіону / Л.В. Клименко// Сумський національний аграрний університет Ред. кол. Л.І. Михайлова. та ін. – 2008, № 12/1 – С. 83 – 87