Правознавство

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Білошкурська Зінаїда Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: ВПЦ "Візаві"
Інструкція
Опис
У навчальному посібнику розкриті основні причини і шляхи становлення держави і прави, теорії походження права, значення римського права в історії правового розвитку людства, роль римського приватного права у виникненні її розвитку правових ситстем у країнах Європи. Висвітлені форми правліннятериторіального устрою і політичні режими сучасних держав, становлення і розвиток конституційного права, засади конституційного ладу сучасної держави і України, конституційно-правове закріплення державних символів України, основи конституційно-правового статусу особи в суасних державах і в Україні. Детально охарактеризовані державний устрій і теиторіальна організція України, поняття і правова природа публіно-самоврядованої влади, заканодавча влада в Україні, роль і місце Президента України в системі органів державнної влади, виконавча влада та її місце в механізмі державноі влади, конституційні засади функціонування судової влади в Україні, становлення і розвиток конституційної юстиції в Україні.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Підручник