Розвиток ризосферної мікрофлори та інтенсивність дихання ґрунту у посівах кукурудзи.

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-11-26
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
EnDeavours Publisher
Інструкція
Результати наукових досліджень стосовно впливу гербіцидних препаратів на мікробні угрупування ризосфери рослин є досить суперечливими. Зокрема, дослідженнями з вивчення дії гербіциду Стомп встановлено, що внесення 5,0 л/га зумовлювало певне пригнічення чисельності мікроміцетів у ризосфері просапних культур, на противагу цьому, застосування Фронт'єру до 1,7 л/га сприяло збільшенню їх кількості. В той же час дослідженнями виконаними І.М. Сторчоусом у ризосфері пшениці озимої встановлено токсичну дію Лентипуру, с.к., у нормі 1,5 л/га (відбувалося пригнічення у 1,5 та 1,3 рази розвитку бактерій і актиноміцетів, а мікроміцетів ‒ в 1,8 рази), тоді як відповідно до інших досліджень по застосуванню гербіциду Базис 75, в.г. у посівах кукурудзи нормою 20 г/га не відмічено негативного впливу на основні групи ризосферної мікробіоти. З іншими даними, дія гербіцидів на ґрунтову мікробіоту має місце лише на початкових етапах після їх внесення, а далі може відбуватися зростання кількості їх окремих груп, резистентних до такого типу хімічних сполук. Іншою причиною зростання чисельності певних груп ризосферних мікроорганізмів є загибель конкурентних стосовно них популяцій.
Опис
Ключові слова
гербіцидні препарати, бактерії, актиноміцети, мікроміцети, чисельність ризосферної мікробіоти, Мерлін, кукурудза
Бібліографічний опис
Заболотний О.І. Розвиток ризосферної мікрофлори та інтенсивність дихання ґрунту у посівах кукурудзи. Abstracts of Іnternational Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (Washington, November 26–28, 2020). Washington: EnDeavours Publisher, 2020. р. 1296–1299.