Місце системи бюджетування в управлінні підприємством

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Крочак, Оксана Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро: НМетАУ, 2019
Інструкція
Посилення конкуренції між товаровиробниками, загострення кризових явищ в економіці країни вимагає від підприємств контролювати власні операційні витрати. Для забезпечення цього в підприємствах використовують різні методи планування та контролю за цими витратами. Початковим етапом при цьому є планування витрат на перспективу. Деталізація такого планування забезпечується бюджетуванням - планування завдань на короткостроковий період у межах довгострокової стратегії підприємства.
Опис
тези доповідей
Ключові слова
бюджетування, система бюджетування, організація системи бюджетування
Бібліографічний опис
Крочак О.І. Місце системи бюджетування в управлінні підприємством // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 653 с. (с.177-180)