METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE MOVABLE COMPOUNDS OF LITHIUM, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN SOIL IN SOLUTION OF HYDROCHLORIC ACID BY THE METHOD OF ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-08-25
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук магнію, фосфору та калію в ґрунті, що включає одержання екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25 °С, а в одержаному екстракті визначають вміст рухомих сполук магнію, фосфору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою.
Опис
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 109411. МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук магнію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник − Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю. Заявка на корисну модель № u 2016 01614. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.08.16, бюл. № 16, с.4.