Особливості впровадження новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері.

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-10
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред.-вид. відділ УНУС, Умань, 2018.
Інструкція
Опис
Ключові слова
землевпорядкування, картографія, землеустрій
Бібліографічний опис
Удовенко І.О. Особливості впровадження новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, 20 жовтня 2018 року. / Під ред. д.е.н. О.О. Непочатенко. Ред.-вид. відділ УНУС, Умань, 2018. 96 с. С. 85-87.