Вплив удобрення на поживну цінність корму люцерно-злакових травосумішей в умовах лісостепу правобережного

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Свистунова І. В.
Бурко Л. М.
Полторецький С. П.
Пророченко Т. І.
Праведний В. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Plant and soil science
Інструкція
Одним зі шляхів зменшення дефіциту білка та виробництва повноцінних кормів є вирощування люцерно-злакових травосумішок, які завдяки оптимальному співвідношенню за вмістом білкових та вуглеводистих сполук, мінеральних солей та інших цінних біологічно активних речовин найбільш повно відповідають фізіологічним потребам тварин. Метою досліджень було визначити вплив мінеральних добрив на поживну цінність корму люцерно-злакових травосумішей. Експериментальні дослідження проводили впродовж 2014 – 2016 рр. на дослідному полі кафедри кормовиробництва, меліорації й метеорології, яке розташоване у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» на чорноземі типовому малогумусному. За результатами проведених досліджень встановлено, що включення люцерни посівної до злакових травостоїв підвищує вміст сирого протеїну в більшій мірі, аніж внесення азоту в нормі N60 на тому ж злаковому травостої на однаковому фоні Р60К90. Закономірних відмінностей у нагромадженні сирого протеїну поміж люцерно-злаковими травостоями за участі різних злакових компонентів на однакових фонах не виявлено. Введення люцерни до злакових травостоїв сприяє зростанню в кормі білка та сирого жиру і знижує вміст безазотистих екстрактивних речовин. На хімічний склад трав’яного корму азотні добрива найбільше впливають на злаковий травостій – за внесення N60 на фоні Р60К90 в сухій масі корму збільшується на 2,8 % уміст сирого Перетравність сухої маси корму люцернових та бобово-злакових травостоїв відносно чистих злакових посів зростає на 2-5 %. Склад злакових компонентів у бобово-злакових сумішах та система удобрення на перетравність корму істотно не впливає. На всіх досліджуваних травостоях найвищу якість корму забезпечує внесення N60P60K90+ Фумар.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Свистунова І. В., Бурко Л. М., Полторецький С. П., Пророченко Т. І., Праведний В. Г. Вплив удобрення на поживну цінність корму люцерно-злакових травосумішей в умовах лісостепу правобережного. Plant and soil science, 2021. Том 12, №3. С. 28–37. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/agr2021.03.028.