СПІВВІДНОШЕННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ МОВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Лазарєв, Олег
Фернос, Юлія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Інструкція
У статті комунікативна компетенція розглядається в аспекті складного комплексу міжособистісної взаємодії, спрямованого на досягнення професійних цілей. Співвідношення методичних понять «мовна і комунікативна компетенція», що використовуються у методиці викладання мов, показало, що формування комунікативної компетенції можливо тільки на основі свідомого засвоєння мовної системи мови, тобто при наявності у студента мовної компетенції. Під комунікативною компетенцією розуміється здатність вирішувати мовними засобами комунікативні завдання у формах, адекватних ситуацій спілкування, включаючи вміння використовувати мову у професійних цілях.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетенція, мовна компетенція, прагматична компетенція, мова спеціальності, майбутній фахівець
Бібліографічний опис
Лазарєв О.В., Фернос Ю.І. СПІВВІДНОШЕННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ МОВ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки". Випуск LXXXIV. Том 2. Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. С. 122-127.