Державне регулювання сільського господарства як інструмент підвищення його ефективності

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Осіпова, Алла Анастасіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Миколаївський національний аграрний університет
Інструкція
Сільськогосподарське виробництво є однією з пріоритетних галузей вітчизняної економіки. Однак складність його провадження та високий рівень залежності від різних факторів вимагає підвищеної уваги з боку держави, тобто активізації державного регулювання з метою фінансового стимулювання та підтримки розвитку. Таким чином, державне регулювання сільськогосподарського виробництва є невід’ємною складовою державної політики.
Опис
Agricultural production is one of the priority sectors of the domestic economy. However, the complexity of its implementation and the high level of dependence on various factors requires increased attention from the state, ie the intensification of state regulation in order to financially stimulate and support development. Thus, state regulation of agricultural production is an integral part of public policy.
Ключові слова
державне регулювання, державна підтримка, сільськогосподарське виробництво, state regulation
Бібліографічний опис
Осіпова А.А. Державне регулювання сільського господарства як інструмент підвищення його ефективності. Стратегія інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва: глобальні виклики продовольчої безпеки та змін клімату : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного форуму, 27-28 травня 2021 р., м. Миколаїв. 2021. С. 194–197.