Екологічна оцінка будівельних матеріалів та їх вплив на навколишнє середовище

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-04-20
Автори
Гнатюк Н.О.
Чернега В.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Здоров'я людей залежить від стану навколишнього середовища. Якщо місце проживання – це екологічно чисте середовище, ми маємо значно вищий рівень здоров’я порівняно з людьми, які живуть у забрудненому середовищі. Будівельні матеріали — вироби, створені людиною за допомогою хіміко-технологічних процесів. Штучні матеріали можуть істотно відрізнятися за складом і властивостями від натуральної сировини.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Екологічна оцінка будівельних матеріалів та їх вплив на навколишнє середовище. / Н.О. Гнатюк, В.В. Чернега / Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2023. С. 84-85.