Маркетинг в підприємницькій діяльності та управління продажем логістичних послуг: підручник

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Семенда, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім "Кондор"
Інструкція
Викладено загальні концепції маркетингу та його роль у бізнесі, сутність маркетингової стратегії та стратегічний аналіз ринків, загальні принципи організації продажів та принципи конкуренції, механізми управління продажами в логістичній системі, забезпечення економічної ефективності продажів логістичних послуг, трансформація системи продажів логістичних послуг. Для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 27 «Транспорт».
Опис
Ключові слова
маркектинг логістичних послуг
Бібліографічний опис
Маркетинг в підприємницькій діяльності та управління продажем логістичних послуг: підручник. C. Л. Литвиненко, О. С. Трегубов, В. С. Войцеховський, О. В. Семенда, Ю. М. Попова, Т. В. Кайдакова. – К. : Видавничий дім "Кондор", 2021. – 280 с.