Надійність і категоричність

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-04-22
Автори
Федоров В.Г.
Виноградов-Салтиков В.О.
Кепко О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ «Праймедіа Е-лаунч».
Інструкція
Якщо в середині ХХ століття поняття «категоричний» (безумовний, цілком визначений) протиставлялося «гіпотетичному» (той, що потребує підтвердження) та «диз’юнктивному» (розділовий), то наприкінці минулого віку як протилежний «категоричному» залишається «гіпотетичний», а на початку ХХІ віку – зникає із словників саме поняття «категоричний». Поняття «надійний» є відсутнім у філософських працях та словниках, хоча доведено, що надійність – це така само реальна властивість будь-якої системи або апарата, як звичні вага, потужність, коефіцієнт корисної If in the middle of the 20th century the concept of "categorical" (unconditional, sufficiently defined) was opposed to "hypothetical" (one that needs confirmation) and "disjunctive" (separative), then at the end of the last century, the opposite of "categorical" remains "hypothetical", and at the beginning of the 21st century, the very concept of "categorical" disappears from dictionaries. The concept of "reliable" is absent in philosophical works and dictionaries, although it has been proven that reliability is the same real property of any system or device as the usual power, efficiency of a useful one.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Федоров В.Г., Виноградов-Салтиков В.О., Кепко О.І. Надійність і категоричність. Sectoral research XXI: characteristics and features : scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), Chicago, USA, April 22, 2022. P. 53–56.