ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕМ ІЗ АД’ЄКТИВОМ ТЕРМІЧНОЇ СЕМАНТИКИ АНГЛ. HOT

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-12-16
Автори
Бечко, Яна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Иваново: Маркова АД
Інструкція
У статті аналізуються особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включають полісемантичний ад’єктив термічної семантики англ. hot, а також розглядаються такі аспекти внутрішньої форми як прозорість, образність, метафоричний та метонімічний характер. Автор також з’ясовує як внутрішня форма таких фразеологізмів співвідноситься з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними вторинними значеннями відповідних ключових лексем. The author analyses the peculiarities of the inner form of idioms which include polysemantic adjective of thermal semantics Eng. hot and considers such features of inner form as clarity, imagery, metaphoric/metonymic nature. The author also finds out how the inner form of these phraseological units correlate with phraseological meanings of the key lexical component.
Опис
Стаття в РИНЦ
Ключові слова
фразема, внутрішня форма, фразеотворення, ключове слово, смисловий розвиток, структура, семантема, багатозначність, idiom, inner form, phraseological unit formation, key lexical component, sense development, structure, semanteme, polysemy
Бібліографічний опис
Бечко Я.В. Oсобливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивом термічної семантики англ. hot / Я.В. Бечко // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4(37). Том 19. – Иваново: Маркова АД, 2014. – С. 13-17.