ВИРОБНИЧА ТИПОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: СТАРА ПРОБЛЕМА, ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЕКТ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Невідповідність сучасної спеціалізації сільського господарства умовам природного середовища призводить як до зниження економічної ефективності окремих галузей, так і до негативних екологічних наслідків, зокрема, до катастрофічного падіння природної родючості ґрунтів. Максимальне «вписання» спеціалізації господарств у природні ландшафти із застосуванням методів багатоцільового геоінформаційного моделювання стане дієвим інструментом для оптимізації землекористування, а також для постійного коригування грошових оцінок земель у межах Державного земельного кадастру.
Опис
Стаття у фаховому виданні, стаття у наукометричному виданні
Ключові слова
типологія, спеціалізація, географічний, оптимізація, землекористування
Бібліографічний опис
Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія Географічні науки No.7 2017. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2017. – С.С.45-56.