ANATOMIC CHANGES IN THE EPIDERMIS STRUCTURE OF THE LEAF APPARATUS AS AN INDICATION OF THE INFLUENCE OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE PLANT BODY

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Karpenko, Victor P.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Thus anatomical changes in the epidermis structure of the leaf apparatus under the application of phisiologically active substances is a direct reflection of the level of the preparations influence on metabolic processes in plants and may serve for disclosing of mode of action of investigated preparation on the plant body at different stages of its growth. Встановлено, шо анатомічні зміни в структурі епідермісу листкового апарату за використання фізіологічно активних речовин є прямим відображенням ступеня впливу препаратів на обмінні процеси в рослинах і можуть слугувати розкриттю механізмів дії досліджуваних препаратів на рослинний організм на різних стадіях росту і розвитку.
Опис
Ключові слова
ANATOMIC CHANGES, EPIDERMIS STRUCTURE, LEAF APPARATUS, PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
Бібліографічний опис
Karpenko V. P. ANATOMIC CHANGES IN THE EPIDERMIS STRUCTURE OF THE LEAF APPARATUS AS AN INDICATION OF THE INFLUENCE OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE PLANT BODY / Karpenko V. P. // Каразінські природознавчі студії: мат. Міжн. наук. конф., 1–4 лютого, 2011р. – Харків: Харк. нац.. ун-т. ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292–293.