Компоненти теплообміну під час вільноконвективного охолодження моделі напівтуші

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Чернюшок, О.А.
Федоров, В.Г.
Кепко, О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького
Інструкція
Стаття присвячена проблемі зберігання м’ясної сировини. Відомо, що під час тривалого зберігання в м’ясі відбуваються зміни, які зумовлені його властивостями, умовами та термінами зберігання. Ці зміни призводять до втрат маси та якості продукції: відбувається зміна кольору м’язової тканини – в результаті зміни концентрації міоглобіну в поверхневому шарі (внаслідок випаровування вологи) і утворення метміоглобіну. Проблема зменшення втрат сировини та збереження якості має важливе значення в технології виготовлення м’ясних продуктів. В статті представлені дослідження щодо визначення інтенсивності процесів охолодження м’ясних моделей, що залежать від розмірів продукту, температури та швидкості повітря. В охолоджених м’ясних продуктах швидкість перебігу процесів, що впливають на якість, у багато разів менша. В статті досліджено динаміку густини теплового потоку під час холодильного оброблення зразків м’ясних продуктів. Доведено, що перенесення енергії за рахунок випромінювання не впливає на усихання м’яса. Таким чином, збільшення частки теплового потоку за рахунок випромінювання може сприяти зменшенню часу охолодження. Встановлено, що швидке охолодження м’яса забезпечує добрий товарний вигляд, тонку та стійку плівку підсихання, що сприяє подовженому терміну зберігання м’ясних продуктів.
Опис
Ключові слова
вільноконвективне охолодження, м'ясо, модель напівтуші, параметри, температура, усихання продукту, теплообмін
Бібліографічний опис
Чернюшок О.А. Компоненти теплообміну під час вільноконвективного охолодження моделі напівтуші / О.А. Чернюшок, В.Г. Федоров, О.І. Кепко. // Наук. вісник ЛНУВМБТ. Сер. Харчові технології.. – 2017. – С. 85-88.