РОЗВИТОК СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У ПОСІВАХ СОЇ ЗА ІНТЕГРОВАНОЇ ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ І ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Івасюк, Юлія Ігорівна
Притуляк, Руслан Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Камянець-Подільський
Інструкція
The results of observations concerning the impact of different rates of herbicide Fabian (90,100 and 110 g/ha), plant growth regulator Rehoplant (250 ml/t preplanting seed cultivation; 50 ml/ha – post-germination application) and microbiological preparation Ryzobofit (100 ml/t seeds) on segetal vegetation of soybeans were established. The optimal rates and ways of application of preparations promoting the most effective quantity and weight reduction of segetal vegetation in soybean crops were determined. This arrangement provides effective control of segetal vegetation in crops of soybeans resulting increase competitiveness. 30 days after the introduction of preparetion were recorded the highest percentage of destroyed weeds was observed for use in crops of soybeans herbicide Fabian in rates 90, 100 and 110 g/ha together with plant growth regulators Rehoplant normal 50 ml/ha, made against the backdrop of pre seed treatment mixture Ryzobofit with Rehoplant and where the number of weeds was destroyed by the number 91; 92 and 92% by weight – 90; 90 and 91% respectively. Accounting segetal vegetation soybean crops before harvest showed that the highest percentage of weeding provide options experiment combined use of herbicide Fabian 90–110 g/ha of plant growth regulators Rehoplant against the background pre-treatment of seeds Ryzobofit microbiological agents in combination with plant growth regulators Rehoplant where it was noted fewest weeds 12-10 pcs./m2 with weight 100,6–95,3 g/m2, corresponding to the number destroyed them up to 90–92%, and weight – 89–90%. Наведено результати досліджень з вивчення дії різних норм гербіциду Фабіан (90, 100 і 110 г/га), регулятора росту рослин Регоплант (250 мл/т передпосівна обробка насіння; 50 мл/га – посходове внесення) та мікробіологічного препарату Ризобофіт (100 мл/т насіння) на сегетальну рослинність посівів сої. Встановлено оптимальні норми і способи застосування препаратів, що сприяють найефективнішому зниженню кількості і маси сегетальних рослин у посівах сої.
Опис
Ключові слова
соя, гербіцид, регулятор росту рослин, бур’яни
Бібліографічний опис
Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів / Карпенко В.П., Івасюк Ю.І., Притуляк Р.М. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. –2016, – Вип. 25. – С. 28-33