Integral estimation of assets backing in cherkasy region

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-02
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Національна академія управління, ТОВ "Наш формат"
Інструкція
У статті досліджено методи інтегрального оцінювання та порівняння процесів формування активів регіонів. Розглянуто сутність активів та їх класифікацію. Здійснено розрахунок інтегральних індексів забезпеченості активами районів Черкаської області. З'ясовано переваги методу інтегрального аналізу регіонів. This paper explores the methods of integral estimation and comparison of assets formation by regions. The essence of assets and their classification have been considered; the calculation of integral indices of assets backing in Cherkasy region has been also performed. The advantages of the regions' integral analysis method was identified.
Опис
В статье исследованы методы интегральной оценки и сравнения процессов формирования активов регионов. Рассмотрены сущность активов и их классификация. Осуществлен расчет интегральных индексов обеспеченности активами районов Черкасской области. Определены преимущества метода интегрального анализа регионов.
Ключові слова
assets; region; assets backing., активи; регіон; забезпеченість активами, активы; регион; обеспеченность активами
Бібліографічний опис
Bechko V.P. Integral estimation of assets backing in cherkasy region / V.P. Bechko, Y. V. Ulyanych, O.T. Prokopchuk // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). – 2015. – № 1 (163) – С. 276-285.