Кооперація від Чаянова до сьогодення

Немає доступних мініатюр
Дата
2012-05-17
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Голубкіна, Ольга Марксівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочинський»
Інструкція
Роботи О.В.Чаянова на складному перехресті української історії виявились дуже доречними для відродження сільської місцевості України. Сучасні намагання відродити кооперативи не мають нічого спільного з теорією селянської кооперації "від землі", що пропонував Чаянов. Саме ці його ідеї були покладені в формування класу фермерів у багатьох країнах світу. Автори пропонують шляхи адаптації чаянівської теорії селянської кооперації до сучасних умов.
Опис
Дана стаття входить у цикл авторських робіт, присвячених екологізації сільського господарства.
Ключові слова
Кооперація, власність на землю, ціноутворення, селянське господарство
Бібліографічний опис
«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Ч.2. / Матеріали VІ Міжна-родної науково-прак-тичної конференції, 17-18 травня 2012 року. - Умань: Видавець «Сочинський», 2012. 280 с. – С.102-104.