Вміст рухомого фосфору в ґрунті за умов систематичного застосування різних систем удобрення в польовій сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
The content of mobile phosphorus compounds (by the Chirikov method) in the black soil podzolized in the soil layer 0–20 cm did not decrease below 91 mg / kg. The content of mobile phosphorus compounds in the soil increases in proportion to the amount of fertilizer introduced with the fertilizers. In rotation with organo-mineral and mineral fertilizer systems, with the introduction of the crop rotation area N135P135K135 per hectare, the content of mobile phosphates in the soil layer 0 - 20 cm formed higher by 154–178 percent, compared to the control. The migration of phosphorus to a depth of 60 cm is observed.
Опис
За тривалого вирощування сільськогосподарських культур без застосування добрив вміст рухомих сполук фосфору (за методом Чирікова) у чорноземі опідзоленому у шарі ґрунту 0–20 см не знизився нижче 91 мг/кг. При внесенні добрив у досліді вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті збільшується пропорційно до кількості внесених із добривами поживних речовин. У сівозміні з органо–мінеральною і мінеральною системами удобрення з внесенням на гектар сівозмінної площі N135P135K135 вміст рухомих фосфатів у шарі ґрунту 0 – 20 см сформувався більшим на 154–178 відсотків, у порівнянні з контролем. При цьому спостерігається міграція фосфору до глибини 60 см.
Ключові слова
система удобрення, родючість грунту, fertilization systems
Бібліографічний опис
Світовий В.М., Качур Ю. М. Вміст рухомого фосфору в грунті за умов систематичного застосування різних систем удобрення в польовій сівозміні / В.М. Світовий, Ю. М. Качур // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2010. – С. 89 – 90.