Удосконалення обліку і аудиту розрахунків за виплатами працівникам.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
71 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-1-12 УДК 657.11 Оляднічук Н.В.кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва Підлубна О.Д.викладач кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва Olyadnichuk Natalia, Pidlybna OlgaUman Nationai University of Horticulture УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ Й АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ Удосконалення обліково-економічних процесів суб’єктами підприємництва продиктовано часом у зв’язку з постійними змінами і доповненнями законодавчих та нормативно-правових актів. У статті розглянуто актуальні питання обліку й аудиту розрахунків за виплатами працівникам, проаналізо- вано проблемні ділянки бухгалтерського обліку й аудиту. Проаналізовано сучасний стан обліку розра- хунків за виплатами працівникам та його відповідність обліковій політиці підприємства. Розглянуто шляхи оптимізації та регулювання заробітної плати; упорядковано схему обліку праці, її оплати, оподаткування та виплати; розроблено алгоритм проведення внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами працівникам. Викладені у статті результати дослідження мають практичне спряму- вання, тому можуть бути використані суб’єктами підприємництва у господарській діяльності
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, внутрішній аудит, розрахунки за виплатами працівникам, господарська діяльність, суб’єкт підприємництва
Бібліографічний опис
Підлубна О.Д., Оляднічук Н.В. Удосконалення обліку і аудиту розрахунків за виплатами працівникам. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія Економіка і управління. Том 32 (71). № 1, 2021. С.71-77.