Чисельні методи з прикладами реалізації мовою Python

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Ковальов, Леонід Євгенійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : ВПЦ «Вiзавi»
Інструкція
У навчальному посібнику розглянуті основні традиційні питання курсу чисельних методів. Наведено багато прикладів розв'язання задач із застосуванням мови Python. Посібник містить достатню кількість завдань для самостійного розв'язання. Для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютернi науки». Посiбник може бути використаний студентами, якi навчаються за спецiальностями 014.04 «Середня освiта (Математика)», 014.08 «Середня освiта (Фiзика)», 014.09 «Середня освiта (Iнформатика)», при вивченi дисциплiни «Методи обчислень».
Опис
Ключові слова
Python, чисельні методи, numerical methods, ітераційні методи
Бібліографічний опис
Березовський В. Є., Ковальов Л. Є., Медведєва М. О. Чисельнi методи з прикладами реалiзацiї мовою Python : навчальний посiбник. Умань : ВПЦ «Вiзавi», 2023. 88 с.