ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ЗЛАКОВИХ РОСЛИН ТА СТРАВ ІЗ НИХ У СИСТЕМІ АНТРОПОНІМІКОНУ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Фернос, Ю
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Запорізький національний університет
Інструкція
Здійснено словотвірно-структурний аналіз сучасних прізвищ Уманщини, похідних від назв злакових рослин та страв із них, з’ясовано продуктивність основних словотвірних моделей. У ході дослідження встановлено, що більшість аналізованих антропонімів утворені лексико-семантичним способом (44 %), друге місце займають назви, що утворені шляхом афіксації (31 %), третє – морфолого-синтаксичні утворення (25 %).
Опис
Ключові слова
антропонім, лексико-семантична група, афіксальний спосіб творення, лексико-семантичний спосіб творення, морфолого-синтаксичний спосіб творення
Бібліографічний опис
Фернос Ю.І. Лексика на позначення злакових рослин та страв із них у системі антропонімікону сучасної Уманщини. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2018. №1. С.121-125.