Особливості формування анатомічної структури епідермісу листків пшениці озимої за дії фізіологічно активних речовин

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-03-20
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Nowa nauka
Інструкція
Відомо, що анатомічні ознаки рослинного організму під час його розвитку за дії екологічних чинників, у тому числі й антропогенного характеру, якими виступають гербіциди, постійно змінюють, при цьому формується певна анатомічна структура епідермісу рослини, за станом якої можна охарактеризувати глибину впливу чинників різної природи на рослинний організм. Так, при застосуванні гербіцидів у посівах ячменю ярого, пшениці озимої та інших сільськогосподарських культур відбувається збільшення кількості епідермальних клітин листків на 5–30% і формування кількості продихів на одиниці поверхні листка в порівняні з контролем. Сучасні токсиканти типу гербіцидів мають системну дію, що виявляється відразу за нанесення токсиканту на листки. Через зміну балансу ендогенних фітогормонів внаслідок впливу діючих речовин гербіцидів можуть виникати порушення перебігу ростових процесів у рослинному організмі, що спричиняє морфологічні та анатомічні зміни у тканинах і органах. Також істотний вплив на анатомічну структуру тканин і органів рослин мають регулятори росту рослин екзогенного походження, зокрема, через зростання мітотичної активності меристематичних тканин.
Опис
Ключові слова
анатомічна структура епідермісу, Гранстар Голд 75, клітини епідермісу, площа клітини, сумісне використання препаратів
Бібліографічний опис
Заболотний О.І. Особливості формування анатомічної структури епідермісу листків кукурудзи за дії фізіологічно активних речовин. Мteriały V międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Nowoczesna nauka: teoria i praktyka». (Poznań, 20 marca, 2021). Poznań: Nowa nauka, 2021. р. 124–125.