Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-03-30
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Ролінський, Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТДВ "Інститут обліку і фінансів", м. Київ
Інструкція
Чинний порядок бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів в Україні має суттєві недоліки, зумовлені, насамперед, надмірною централізацією бюджетних ресурсів. Метою статті є порівняльний аналіз особливостей чинних бюджетних механізмів України та інших країн світу і на цій основі розроблення рекомендацій щодо впровадження кращих елементів іноземних бюджетних систем у вітчизняну практику. З метою вирішення значної частини проблем місцевих бюджетів автори пропонують: 1) звільнити від оподаткування податком на нерухоме майно квартири з площею до 120 м2 та житлові будинки з площею до 250 м2; 2) повернутись до попереднього порядку розподілу мобілізованого податку на доходи фізичних осіб, який передбачав, що 75 % мобілізованих сум податку залишаються в розпорядженні бюджетів сіл, міст районного та обласного підпорядкування, а також районів, 25 % – в обласних бюджетах та 50 % – в бюджеті м. Київ; 3) розширити повноваження місцевих громад стосовно запровадження нових місцевих податків і зборів та їх адміністрування; 4) запровадити обов’язкові внески на охорону здоров’я в екологічно неблагополучних районах; 5) стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу шляхом розробки і впровадження місцевих бюджетних програм їх підтримки; заборонити використання в Україні субвенцій та обмежити використання трансфертів інших видів.
Опис
Ключові слова
місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки, міжбюджетні трансферти, децентралізація бюджетних ресурсів
Бібліографічний опис
Боровик П.М. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів / П.М. Боровик, О.В. Ролінський, К.М. Мазур // Облік і фінанси - 2015 - № 1 (67)- С. 51-57.