Міробіота ґрунту ризосфери різних злакових культур

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-06
Автори
Карпенко, В.П.
Любич, В.В.
Адаменко, Д.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Frankfurt am Main, Germany
Інструкція
Встановлено динаміку чисельності мікроорганізмів у ризосфері різних злакових культур. Виявлено тенденцію до зниження чисельності мікроорганізмів упродовж вегетаційного періоду рослин. Мікробіота ґрунту (амоніфікаційні, нітрифікаційні мікроорганізми та Аzotobacter) ризосфери злакових культур (пшениця м’яка, пшениця спельта, пирій середній) максимального розвитку сягала у фазу колосіння. Чисельність целюлозолітичних – у фазу виходу рослин у трубку. Чисельність мікроорганізмів у ризосфері пшениці спельти і пирію середнього була достовірно більшою порівняно з пшеницею м’якою. Проведений аналіз свідчить, що вплив чинників сорт і рік дослідження найбільше впливає на чисельність амоніфікаційних, нітрифікаційних і целюлозолітичних мікроорганізмів.
Опис
Ключові слова
Мікробіота грунту, Злакові культури, Ризосфера
Бібліографічний опис
Міробіота ґрунту ризосфери різних злакових культур The 19 th International scientific and practical conference « SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS » (1-2 June, 2020). Frankfurt am Main, Germany 2020. Р. 223-225