Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з рослинництва для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 1301 – „Агрономія”, спеціальність 6.130100 – „Плодоовочівництво і лісівництво”

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-08-31
Автори
Полторецький, Сергій Петрович
Полторецька, Наталія Миколаївна
Січкар, Андрій Олександрович
Кононенко, Лідія Михайлівна
Рогальський, Сергій Владиславович
Вишневська, Леся Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Завдання для виконання курсової роботи відповідає вимогам Типової програми нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму 6.090101 “Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації затвердженої науково-методичною комісією науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Мінагрополітики України (протокол №1 від 28 січня 2009 року).
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, курсова робота, рослинництво
Бібліографічний опис
Полторецький С.П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з рослинництва для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” з напряму 6.090101 – “Агрономія”, спеціальність 6.130100 – „Плодоовочівництво і лісівництво” / С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька, А.О. Січкар, Л.М. Кононенко, С.В. Рогальський, Л.В. Вишневська. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2015. – 20 с.