ГЛОБАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ СТАНІ СУЧАСНОЇ УРБОЕКОСИСТЕМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Балабак, Олександр Анатолійович
Балабак, Алла Василівна
Василенко, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
У статті наведено результати дослідження стану техногенного електромагнітного навантаження на урбоекосистему міста Умань та обґрунтовано особливості оцінки потенціалу впровадження технології захисту навколишнього середовища від акустичного забруднення в межах міста Умань. Крім того, охарактеризовано акустичне забруднення від транспортного шуму на центральних вулицях міста. Електромагнітні поля – це електричні та магнітні поля, що поширюються в просторі у формі хвиль зі швидкістю світла. Нині електромагнітні поля антропогенного похо- дження суттєво перевищують природний фон і є несприятливим чинником, вплив якого на людину зростає. Джерелами, що генерують електромагнітні поля антропогенного походження, є телевізійні та радіотрансляційні станції, установки для радіонавігації та радіолокації, високовольтні лінії електропередач, пристрої, які забезпечують мобіль- ний і стільниковий телефонні зв’язки, антени, трансформатори, промислові установки високочастотного нагрівання. У містах рівні електромагнітних полів значно вищі, ніж, наприклад, в умовах сіль- ської селітебної території. Підвищення рівнів електромагнітного випромінювання там відбувається внаслідок практично безперервної роботи щільної мережі базових станцій стільникового зв’язку, телерадіостанцій та інших можливих джерел електромагнітного випромінювання. В межах сучасних урбоекосистем шумове забруднення є однією із найактуальніших проблем сьогодення. Населення великих міст проживає в умовах акустичного диском- форту, викликаного різними шумовими джерелами: транспортна рухливість населення, технічне оснащення міського господарства, будівництво нових житлових кварталів. Шум є невід’ємною частиною міського середовища, і зростає розуміння того, що його необхідно розглядати на тому ж рівні важливості, що і візуальну естетику у процесі містобудування та проектування. Тому шумовий фон є важливим аспектом придатності урбоекосистеми для життя та його якості
Опис
Ключові слова
електромагнітне випромінювання, електричне поле, магнітне поле, акустичне забруднення, урбоекосистема
Бібліографічний опис
Балабак О. А., Балабак А. В., Василенко О. В. Глобальне електромагнітне навантаження та шумове забруднення довкілля в екологічному стані сучасної урбоекосистеми. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2021, № 117. С. 264-270. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.117.36