Територіальна організація сільського господарства та стійкий розвиток – шлях до нової парадигми

Немає доступних мініатюр
Дата
2002
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: УААН
Інструкція
Намагання розробити теоретико-методологічні підходи до формування концепції стійкого розвитку, є типовою методологічною помилкою, якої припускаються всі розробники “екологічно стійких” технологій бо простір як загальнонаукова категорія дуже інерційний і будучи структурно перетворений не просто змінює свої властивості, а й спонукає до змін все своє наповнення.. Все, що робить людина на поверхні планети є антропоцентричним, оскількі вона це робить в “своєму”, перелаштованому під себе, докорінно зміненому просторі.
Опис
Стаття у колективній монографії
Ключові слова
Сталий розвиток, наукова парадигма, методологія, територіальна організація сільського господарства
Бібліографічний опис
Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія. /За ред. акад.УААН П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. Ч.4. Київ.ІАЄ, 2002.- С.212-216.