Оцінка шумових характеристик транспортного потоку та ділянок забудови в межах м. Умань

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-10-15
Автори
Василенко, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред.-вид. відділ УНУС
Інструкція
Для оцінки впливу параметрів транспортних потоків на рівень шуму необхідно зробити обстеження проблемних ділянок вулично-дорожньої мережі, оскільки вони є найбільш ефективним методом аналізу ситуації на дорогах. Натурні дослідження полягають у фіксації конкретних умов і показників дорожнього руху, що фактично відбувається впродовж заданого періоду часу.
Опис
Ключові слова
Шум, Транспорт, Урбоекосистема
Бібліографічний опис
Василенко О.В. Оцінка шумових характеристик транспортного потоку та ділянок забудови в межах м. Умань. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 15 жовтня 2021 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2021. С. 29–30.